voor buiten gewoon genieten ...
Visie

‘Een tuin, hoe klein ook, is een prachtig bezit: een plek waar je je gelukkig voelt, tot rust komt en je geborgen voelt’

 

'Een aantrekkelijke groene werkomgeving verhoogt het gevoel van welbevinden van werknemers'

 

Uitgangspunten voor een ontwerp van Tuinstudio Lindegroen:

• Ontwerp en beplantingsplan komen tot stand in nauw overleg met u als opdrachtgever, zodat het resultaat afgestemd is op uw (gebruiks)wensen.

• De context van de tuin wordt meegenomen in het ontwerpproces: bodemomstandigheden, omgevingsfactoren en eventuele cultuur-historische waarden

• Er worden sterke, betrouwbare en winterharde plantensoorten gekozen in het beplantingsplan.

• Elk seizoen moet er visueel iets te genieten zijn in de tuin, óók in de winter!

• Ecologie, biodiversiteit en duurzaamheid spelen een belangrijke rol bij de keuze van plantensoorten en materialen, zodat de tuin een plek wordt die goed is voor mens, dier en toekomst.

Een goed ontworpen tuin met een sterk beplantingsplan, betekent jarenlang volop genieten van uw tuin!

Een mooie groene bedrijfs-buitenruimte draagt bij aan een prettig werkklimaat en biedt een representatieve ontvangst.

Padakker 83 | 4824 SW Breda | 06 42176521 | info@tuinstudiolindegroen.nl